ماشین های آتش نشانی به آبپاش قرقره ای مجهز شدند

دولت طرح های زیادی را برای کشاورزان اجرا می کند که یکی از آنها طرح سیستم آبیاری می باشد، این طرح برای افزایش درآمد کشاورزان و تولید محصولات زراعی آغاز شده است، آبیاری قطره ای، آبیاری بارانی و غیره از طریق این طرح ترویج می شود.

یکی از آبپاش هایی که برای اجرای این طرح مورد استفاده قرار می گیرد آبپاش قرقره ای است، تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب از طریق این روش های آبیاری وجود دارد.

آبیاری بارانی چیست و چه فوایدی دارد.

روش آبیاری بارانی روش آبیاری است که احساس رگبار باران را القا می کند، در این روش آب از طریق شبکه ای از لوله ها با فشار پخش می شود تا به نازل آبپاش برسد از جایی که به صورت رگبارهای یکنواخت باران روی زمین پخش می شود.

میکرو آبپاش در گلها و سبزیجات با برگهای ریز استفاده می شود، همچنین نازل نقش مهمی در آبیاری بارانی دارد.

آبپاش قرقره ای
آبیاری بارانی چیست؟

این یک وسیله و تکنیک پیشرفته آبیاری است، از طریق این تکنیک آبیاری به گونه ای انجام می شود که گویی باران می بارد که در کشور به آن آبیاری بارانی نیز می گویند.

در زیر این، آب از چاه لوله مخزن یا حوضچه از طریق لوله ها به مزرعه برده می شود و نازل هایی در بالای آن لوله ها نصب می شود، از طریق این نازل ها آب به گونه ای روی محصول می ریزد که انگار باران می بارد، به همین دلیل کل محصول آب یکنواخت می گیرد.

اسپرینکلرها بر اساس فشار آب به سه قسمت تقسیم می شوند.

آبپاش تفنگ بارانی
آبپاش آبنما/آبنمای متوسط
میکرو اسپرینکلر

آب در آبپاش تفنگ باران خیلی سریع خارج می شود، در محصول نیشکر برای ساخت لگن استفاده می شود، در آن فواره متوسط ​​در محصولات با گل و برگ نرم استفاده می شود، میکرو اسپرینکلر برای گل ها و سبزیجات برگ دار کوچک استفاده می شود.

نازل نیز سهم مهمی در آبیاری بارانی دارد، این نازل است که میزان آب مورد نیاز یک مزرعه در یک ساعت و اینکه چند متر مربع توسط آن آبیاری شود را تعیین می کند.
نحوه دریافت یارانه

اگر می خواهید آبیاری بارانی انجام دهید، برای خرید تجهیزات آن از دولت کمک هزینه می گیرید، برای این ابتدا باید به صورت آنلاین برای Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana درخواست دهید، برای درخواست، دولت های ایالتی درخواست را در وب سایت وزارت کشاورزی ایالت های مربوطه انجام می دهند.

سند مورد نیاز

کارت Aadhaar متقاضی
کارت شناسایی
اوراق زمین کشاورز
سپرده زمین (کپی از مزرعه)
دفترچه حساب بانکی
عکس سایز پاسپورت
شماره موبایل