بازار خرید ماهی سفید دریا

ماهی سفید های صید شده از دریا چگونه محصولاتی با چه خواصی بوده و عرضه انها به بازار های خرید با چه اهدافی امکان چذیر می باشد؟

ماهی های سفید صید شده از دریا ها، دارای مرغوبیت ویژه ای نسبت به ماهی های سفید پرورشی می باشند که به صورت عمده به بازار های خرید عرضه می شوند.
ماهی سفید دریا به صورت سرخ شده و یا شکم پر طبخ می شوند و به سبب کیفیتی که دارند به صورت عمده استفاده می شوند.